CCVSATTP Hà Giang logo

Áp dụng cơ chế một cửa quốc gia đối với 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm

Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 5768/2021/QĐ-BYT ngày 20/12/2021 về việc áp dụng cơ chế một cửa quốc gia đối với 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm, cụ thể như sau:

Điều 1. Áp dụng cơ chế một cửa quốc gia đối với 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm

1. Tên thủ tục hành chính - Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm thực phẩm xuất khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ Y tế. - Cấp giấy chứng nhận y tế (HC) đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm, 2 chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm.

2. Kết quả thủ tục hành chính: Kết quả của các thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 điều này là các bản giấy phép hoặc giấy chứng nhận điện tử có chữ ký số hợp pháp của người có thẩm quyền và chữ ký số của cơ quan, tổ chức theo quy định hiện hành.

Điều 2. Địa điểm, cơ quan thực hiện, đối t ng tham gia 1. Địa điểm thực hiện: Trên toàn quốc 2. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a) Cục An toàn thực phẩm;

b) Tổng cục Hải quan và các Cục Hải quan trực thuộc Tổng cục Hải quan.

3. Đối tượng và điều kiện tham gia cơ chế một cửa quốc gia:

3.1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm thực phẩm xuất khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ Y tế: Các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế (quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật n toàn thực phẩm).

3.2. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận y tế (HC) đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm: Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Điều 3. Lộ trình thực hiện cơ chế một cửa quốc gia

1. Thời gian thực hiện thí điểm cơ chế một cửa quốc gia: Từ ngày 20/12/2021 đến hết ngày 20/01/2022 đối với tất các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện và có nhu cầu thực hiện.

2. Từ ngày 21/01/2022, áp dụng chính thức cơ chế một cửa quốc gia các thủ tục hành chính quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này đối với tất các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện.

Tải Quyết định tại đây


Bài viết khác

Hội nghị Tổng kết công tác đảm bảo An toàn thực phẩm năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm làm tốt công tác kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm phục vụ các sự kiện của tỉnh

Kiểm tra công tác bảo đảm An toàn thực phẩm năm 2021 tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hà Giang

Tăng cường công tác phòng chống ngộ độc do độc tố tự nhiên

Kết quả kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm phục vụ Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn về công tác Đảng

Phỏng vấn Ông Ngọc Thanh Dũng, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Giang về cách nhận biết và phòng tránh ngộ độc quả Hồng châu

2 trẻ tử vong do ăn quả Hồng châu

Một học sinh tử vong vì ăn quả hồng châu

Cảnh báo ngộ độc thực phẩm các loại rau, quả từ cây rừng

Ngộ độc quả Hồng Châu xã Cán Chu Phìn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

Xem thêm

 

Tiếp nhận thông tin cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

 

Gửi thông tin

  Tư vấn

Tư vấn qua điện


Tư vấn qua điện 2


Tư vấn Fax


Tư Vấn Email


Tiếp nhận tin vi phạm


Liên kết web

Công thổng tin điện tử Bộ Y Tế

Cục an toàn vệ sinh thực phẩm

Cục quản lý dược - Bộ Y Tế

Quảng cáo

Văn Kiện Đảng

Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy