CCVSATTP Hà Giang logo

Tiếp nhận thông tin cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

THÔNG TIN ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Tên cơ sở CCDV:
Địa chỉ CCDV:
Số điện thoại:

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Tên khách hàng:
Ngày sử dụng dịch vụ:
Địa điểm:
Số điện thoại KH:
Số lượng xuất ăn:
Ghi chú:

 

Tiếp nhận thông tin cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

 

Gửi thông tin

  Tư vấn

Tư vấn qua điện


Tư vấn qua điện 2


Tư vấn Fax


Tư Vấn Email


Tiếp nhận tin vi phạm


Liên kết web

Công thổng tin điện tử Bộ Y Tế

Cục an toàn vệ sinh thực phẩm

Cục quản lý dược - Bộ Y Tế

Quảng cáo

Văn Kiện Đảng

Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy