CCVSATTP Hà Giang logo

Tiếp nhận thông tin cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

THÔNG TIN ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Tên cơ sở CCDV:
Địa chỉ CCDV:
Số điện thoại:

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Tên khách hàng:
Ngày sử dụng dịch vụ:
Địa điểm:
Số điện thoại KH:
Số lượng xuất ăn:
Ghi chú:

 

Tiếp nhận thông tin cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

 

Gửi thông tin

  Tư vấn

Tư vấn qua điện


Tư vấn Fax


Tư Vấn Email


Tiếp nhận tin vi phạm


Liên kết web

Công thổng tin điện tử Bộ Y Tế

Cục an toàn vệ sinh thực phẩm

Cục quản lý dược - Bộ Y Tế

Quảng cáo

Văn Kiện Đảng

Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy

Cục an toàn vệ sinh thực phẩm
Cục quản lý dược - Bộ Y Tế
Công thổng tin điện tử Bộ Y Tế