CCVSATTP Hà Giang logo

Văn bản quy phạm pháp luật

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
1295/QĐ-TTg 11/01/2023 1295/QĐ-TTg V/v ban hành danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực y tế
24/2020/TT-BCA 11/01/2023 24/2020/TT-BCA V/v ban hành biểu mẫu trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước
11/QĐ-BYT 09/01/2023 11/QĐ-BYT v/v công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần
42/2022/NĐ-CP 08/09/2022 42/2022/NĐ-CP Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, thay thế Nghị định số 43/2011/NĐ-CP
124/2021/NDD-CP 28/12/2021 124/2021/NDD-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/201//NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về ATTP và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành c
17/CT-TTg 13/04/2020 17/CT-TTg Chỉ thị về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình mới
Nghị định số 155/2018/NĐ-CP, ngày 12/11/2018 25/11/2018 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP, ngày 12/11/2018 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế
Số 23/2018/TT-BYT ngày 14/9/2018 10/10/2018 Số 23/2018/TT-BYT ngày 14/9/2018 Quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế
Nghị định số 115/2018/NĐ-CP 11/09/2018 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về An toàn thực phẩm
Số 17/2018/CT-TTg ngày 19/6/2018 25/06/2018 Số 17/2018/CT-TTg ngày 19/6/2018 Về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền
Nghị định Số 15/2018/NĐ-CP, ngày 02/02/2018 của Chính phủ 05/03/2018 Nghị định Số 15/2018/NĐ-CP, ngày 02/02/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm
số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 22/09/2017 số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 Nghị định về kinh doanh rượu
Số 34/CT-TTg ngày 11/12/2014 22/09/2017 Số 34/CT-TTg ngày 11/12/2014 Chỉ thị về đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới
Số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 22/09/2017 Số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 Chỉ thị về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
Số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 22/09/2017 Số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 Nghị định quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành
số 67/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 22/09/2017 số 67/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 Quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế
số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 22/09/2017 số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo
Số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 22/09/2017 Số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm (Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 thay thế)
Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa 11/09/2017 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa Nghị định quy định nội dung, cách ghi và quản lý nhà nước về nhãn đối với hàng hóa lưu thopong tại Việt Nam, hàng hóa nhập khẩu
số 3741/QĐ-BYT,ngày 17/8/2017 22/08/2017 số 3741/QĐ-BYT,ngày 17/8/2017 Về việc bãi bỏ Quyết định số 818/2007/QĐ-BYT ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm theo mã số HS