CCVSATTP Hà Giang logo

Danh sách cơ sở bị xử lý vi phạm năm 2023 Xem toàn màn hình

DANH SÁCH

 XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2023

STT

Tên cơ sở

Địa chỉ

Nội dung

Số tiền xử phạt

Số loại vi phạm

Số lượng tiêu hủy

Tổng giá trị tiêu hủy

1

Công ty TNHH TM & Công nghệ truyền thông HT: Người đại diện: Nguyễn Thu Hạnh

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 16, Phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thực phẩm đã qua chế biến không bao gói sẵn và bao gói sẵn đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ.
Áp dụng vào khoản 2 điều 3 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

1,500,000

0

0

0

2

Nguyễn Hữu Vi

Địa chỉ kinh doanh hiện tại: Số nhà 08, đường Sơn Hà, Tổ 07, Phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang.

Vi phạm quy định của pháp luật về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm.
Quy định tại: Điểm b Khoản 2, điều 14. Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

2,000,000

0

0

0

3

Tôn Thị Nhình

   Địa chỉ kinh doanh hiện tại: Số nhà 235, đường Nguyễn Trãi, tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang.

Đã có hành vi vi phạm hành chính về: Vi phạm quy định của pháp luật về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm.Quy định tại: Điểm b Khoản 2, điều 14. Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

2,000,000

0

0

0

4

Nguyễn Văn Long

Địa chỉ kinh doanh hiện tại: Tổ 05, thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

Vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng.
Quy định tại: Khoản 50, 51 điều 2. Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ. Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ, năng lượng nguyên tử và điểm a khoản 3 điều 31 nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 nghị định quy định về xử phat vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường và chất lượng hàng hóa.

600,000

1

1,1 kg

216,000

5

Nguyễn Văn Đâng

Địa chỉ kinh doanh: Tại nhà, Thôn Bắc Xum, xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên.

Vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng.
Quy định tại: Khoản 50, 51 điều 2. Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ. Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ, năng lượng nguyên tử và điểm a khoản 3 điều 31 nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 nghị định quy định về xử phat vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường và chất lượng hàng hóa.

600,000

3

3,2kg

225,000

6

Bùi Thị Bé

Địa chỉ kinh doanh: Tại nhà, Thôn Bắc Xum, xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên.

Vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng.
Quy định tại: Khoản 50, 51 điều 2. Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ. Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ, năng lượng nguyên tử và điểm a khoản 3 điều 31 nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 nghị định quy định về xử phat vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường và chất lượng hàng hóa.

600,000

3

30,7 kg

750,000

7

Cẩu Bích Hạnh

Địa chỉ kinh doanh: Tổ 5, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Đã có hành vi vi phạm hành chính: Sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đội mũ, đeo khẩu trang.
Quy định tại: Điểm d, khoản 1, điều 15. Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

2,000,000

0

0

0

8

Phan Thị Huyền

Địa chỉ kinh doanh: Tổ dân phố số 12, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Đã có hành vi vi phạm hành chính: Không có đủ dụng cụ chế biến bảo quản và sử dụng riêng đối với thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến.
Quy định tại: Điểm b, khoản 1, điều 15. Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

2,000,000

0

0

0

9

 

 

 

 

 

Hà Quốc Tuấn

Địa chỉ kinh doanh: Nhà số 06, ngõ 1405, đường Trường Chinh, tổ dân phố số 11, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

 

Đã có hành vi vi phạm hành chính: Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật  về lưu mẫu thức ăn.
Quy định tại: Điểm b, khoản 2, điều 15. Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

4,000,000

0

0

0

10

Tổng

 

 

15,300,000

7

35

1,191,000


 

Tiếp nhận thông tin cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

 

Gửi thông tin

  Tư vấn

Tư vấn qua điện


Tư vấn qua điện 2


Tư vấn Fax


Tư Vấn Email


Tiếp nhận tin vi phạm


Liên kết web

Công thổng tin điện tử Bộ Y Tế

Cục an toàn vệ sinh thực phẩm

Cục quản lý dược - Bộ Y Tế

Quảng cáo

Văn Kiện Đảng

Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy