CCVSATTP Hà Giang logo

Hội nghị, hội thảo


Sơ kết công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2023

Sơ kết công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2023
Hội thảo tác hại của việc lạm dụng rượu bia xử trí và điều trị ngộ độc rượu có Methanol cao

Hội thảo tác hại của việc lạm dụng rượu bia xử trí và điều trị ngộ độc rượu có Methanol cao

 

Tiếp nhận thông tin cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

 

Gửi thông tin

  Tư vấn

Tư vấn qua điện


Tư vấn qua điện 2


Tư vấn Fax


Tư Vấn Email


Tiếp nhận tin vi phạm


Liên kết web

Công thổng tin điện tử Bộ Y Tế

Cục an toàn vệ sinh thực phẩm

Cục quản lý dược - Bộ Y Tế

Quảng cáo

Văn Kiện Đảng

Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy