CCVSATTP Hà Giang logo

Văn bản UBND tỉnh

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
36/UBND-VHXH 09/01/2023 36/UBND-VHXH V/v thông tin báo chí nêu về ngộ độc ma túy trong thực phẩm và thuốc lá điện tử
02/KH-BCĐ 09/01/2023 02/KH-BCĐ V/v triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
05/KH-BCĐ 09/01/2023 05/KH-BCĐ V/v triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2023
333/KH-BCĐ 27/12/2022 333/KH-BCĐ V/v Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
76/KH-BCĐ 28/03/2022 76/KH-BCĐ Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2022
27/BCĐ-ATTP 19/01/2022 27/BCĐ-ATTP V/v triển khai công tác bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân năm 2022
47/2021/QDD-UBND 30/11/2021 47/2021/QDD-UBND Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Hà Giang
41/2021/QĐ-UBND 20/10/2021 41/2021/QĐ-UBND Quyết định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Hà Giang
3030/UBND-VHXH 28/07/2021 3030/UBND-VHXH V/v chủ động tuyên truyền phòng, chống ngộ độc do độc tố tự nhiên
14-KH-BCĐCSSKND 18/01/2021 14-KH-BCĐCSSKND Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
15/KH-BCĐCSSKND 18/01/2021 15/KH-BCĐCSSKND Kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm ATTP tỉnh Hà Giang năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
265/KH-BCĐ 28/12/2020 265/KH-BCĐ Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân năm 2021
2230/UBND-VHXH 16/07/2020 2230/UBND-VHXH V/v tăng cường tuyên truyền phòng chống ngộ độc có độc tố tự nhiên
1333/UBND-VHXH 04/05/2020 1333/UBND-VHXH Công văn V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ATTP trong tình hình mới
102/CV-BCĐ 23/04/2020 102/CV-BCĐ Công văn V/v tăng cường công tác triển khai phòng chống ngộ độc do nấm độc
288/KH-BCĐ 29/11/2019 288/KH-BCĐ Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Số 649/UBND-KGVX ngày 07/3/2018 09/03/2018 Số 649/UBND-KGVX ngày 07/3/2018 Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP
Quyết định số 2476/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 30/11/2017 Quyết định số 2476/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 Về việc thành lập Ban chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Hà Giang
số 18/2014/QĐ-UBND ngày 01/10/2014 22/09/2017 số 18/2014/QĐ-UBND ngày 01/10/2014 Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất qua các điểm thông quan hàng hóa trong khu kinh tế cửa khẩu và các cửa khẩu phụ ngoài khu kinh tế cửa khầu trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Công văn số 1254/BCĐVSATT, ngày 07/9/2017 về triển khai công tác ATTP Tết trung thu 2017 11/09/2017 Công văn số 1254/BCĐVSATT, ngày 07/9/2017 về triển khai công tác ATTP Tết trung thu 2017 Công văn số 1254 của BCĐ VSATTP tỉnh Hà Giang Triển khai công tác đảm bảo ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2017