CCVSATTP Hà Giang logo

Văn bản UBND tỉnh

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
659/UBND-VHXH 14/03/2024 659/UBND-VHXH V/v v tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2024
30/KH-BCĐ 05/02/2024 30/KH-BCĐ V/v Triển khai công tác hậu kiểm về An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2024
489/KH-TU 11/01/2024 489/KH-TU V/v Triển khai việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
309/KH-BCĐ 20/12/2023 309/KH-BCĐ V/v Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
2398/UBND-VHXH 02/08/2023 2398/UBND-VHXH Tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền phòng chống ngộ độc thực phẩm
104/BCĐ-ATTP 04/05/2023 104/BCĐ-ATTP Tăng cường tuyên truyền phòng chống ngộ độc do độc tố tự nhiên
451/QĐ-UBND 23/03/2023 451/QĐ-UBND V/v Công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa và phê duyệt nội dung tái cấu trúc chuẩn hóa quy trình
09/Kh-UBND 21/02/2023 09/Kh-UBND V/v tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước chính quyền các cấp trong tình hình mới
70/KH-UBND 21/02/2023 70/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Kế hoạch số 332-KH/TU ngày 16/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hà Gian
332-KH/TU 06/02/2023 332-KH/TU V/v triển khai thực hiện chỉ thị số 17-CT/TW về tăng cường bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới
36/UBND-VHXH 09/01/2023 36/UBND-VHXH V/v thông tin báo chí nêu về ngộ độc ma túy trong thực phẩm và thuốc lá điện tử
02/KH-BCĐ 09/01/2023 02/KH-BCĐ V/v triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
05/KH-BCĐ 09/01/2023 05/KH-BCĐ V/v triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2023
333/KH-BCĐ 27/12/2022 333/KH-BCĐ V/v Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
76/KH-BCĐ 28/03/2022 76/KH-BCĐ Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2022
27/BCĐ-ATTP 19/01/2022 27/BCĐ-ATTP V/v triển khai công tác bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân năm 2022
47/2021/QDD-UBND 30/11/2021 47/2021/QDD-UBND Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Hà Giang
41/2021/QĐ-UBND 20/10/2021 41/2021/QĐ-UBND Quyết định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Hà Giang
3030/UBND-VHXH 28/07/2021 3030/UBND-VHXH V/v chủ động tuyên truyền phòng, chống ngộ độc do độc tố tự nhiên
14-KH-BCĐCSSKND 18/01/2021 14-KH-BCĐCSSKND Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Giang