CCVSATTP Hà Giang logo

Danh sách cơ sở xử lý vi phạm năm 2022 Xem toàn màn hình

DANH SÁCH

CÁC CƠ SỞ XỬ LÝ VI PHẠM NĂM 2022

TT

Tên cơ sở

Địa Chỉ

Loại hình kinh doanh

Hành vi vi phạm

Số tiền xử phạt

Ghi chú

1

Vũ Anh Tuấn

Tổ 9, Minh Khai, TP Hà Giang

Kinh doanh thực phẩm

Vi phạm nhãn hàng hóa

750.000

Cá nhân

2

Phạm Văn Cương

Tổ 14, thị trấn Việt Quang, Bắc Quang, HG

Sản xuất nước uống đóng chai

Vi phạm điều kiện nơi sản xuất

12.000.000

Tổ chức

3

Bùi Thị Hải

Tổ 1, Quang Trung, TP Hà Giang

Dịch vụ ăn uống

Vi phạm điều kiện nơi chế biến

2.000.000

Cá nhân

4

Đỗ Hưng Hiến

Tổ 1, Quang Trung, TP Hà Giang

Dịch vụ ăn uống

Vi phạm điều kiện nơi chế biến

2.000.000

Cá nhân

5

Nguyễn Thị Hạnh

TT. Yên Phú, huyện
Bắc Mê, HG

Kinh doanh thực phẩm

Vi phạm chất lượng
 thực phẩm

750.000

Cá nhân

6

Phạm Quang Khải

Tổ 4, thị trấn Vinh Quang, Hoàng Su Phì, HG

Sản xuất bánh mỳ

Điều kiện về con người

2.000.000

Cá nhân

7

Trương Thị Xuân

Tổ 1, thị trấn Cốc Pài, Xín Mần, HG

Kinh doanh thực phẩm

Vi phạm điều kiện bảo
quản thực phẩm

2.000.000

Cá nhân

8

Nguyễn Ngọc Long

Tổ 5, thị trấn Yên Bình, Quang Bình, HG

Kinh doanh thực phẩm

Vi phạm điều kiện bảo
quản thực phẩm

2.000.000

Cá nhân

9

Vũ Quang Thành

Tổ 2, thị trấn Yên Bình, Quang Bình, HG

Kinh doanh thực phẩm

Vi phạm nhãn hàng hóa

1.600.000

Cá nhân

10

Hoàng Văn Chỉnh

Tổ 2, thị trấn Yên Bình, Quang Bình, HG

Sản xuất mật ong

Vi phạm quy định
đảm bảo ATTP

2.400.000

Tổ chức

11

Đỗ Thị Kim Hoa

Tổ 5, thị trấn Vinh Quang, Hoàng Su Phì, HG

Dịch vụ ăn uống

Điều kiện về con người

6.000.000

Cá nhân

12

Vũ Lan Phương

Tổ 10, Quang Trung, TP Hà Giang

Kinh doanh thực phẩm

Vi phạm điều kiện bảo
quản thực phẩm

2.000.000

Cá nhân

13

Vũ Thị Lộc

Tổ 1, Ngọc Hà, TP Hà Giang

Kinh doanh thực phẩm

Vi phạm điều kiện bảo
quản thực phẩm

2.000.000

Cá nhân

14

Đặng Thị Nhẫn

Tổ 3, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, Hà Giang

Kinh doanh thực phẩm

Vi phạm điều kiện bảo
quản thực phẩm

2.000.000

Cá nhân

15

Nghiêm Thị  Mai Hương

Tổ 3, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, Hà Giang

Kinh doanh thực phẩm

Vi phạm điều kiện bảo
quản thực phẩm

2.000.000

Cá nhân

16

Mùng Thị Hoan

Tổ 6, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, Hà Giang

Kinh doanh thực phẩm

Vi phạm điều kiện bảo
quản thực phẩm

2.000.000

Cá nhân

17

Nguyễn Văn Đường

Tổ 10, thị trấn Yên Minh, huyện Yen Minh, Hà Giang

Kinh doanh thực phẩm

Vi phạm điều kiện bảo
quản thực phẩm

2.000.000

Cá nhân


 

Tiếp nhận thông tin cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

 

Gửi thông tin

  Tư vấn

Tư vấn qua điện


Tư vấn qua điện 2


Tư vấn Fax


Tư Vấn Email


Tiếp nhận tin vi phạm


Liên kết web

Công thổng tin điện tử Bộ Y Tế

Cục an toàn vệ sinh thực phẩm

Cục quản lý dược - Bộ Y Tế

Quảng cáo

Văn Kiện Đảng

Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy