CCVSATTP Hà Giang logo

CCVSATTP Hà Giang | Thông báo

Danh sách công bố sản phẩm năm 2024

TT Tên cơ sở Địa chỉ Tên sản phẩm Mã hồ sơ Ngày tiếp ...

Danh sách cơ sở bị xử lý vi phạm năm 2023

DANH SÁCH  XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2023 STT Tên cơ sở Địa ...

Danh sách tự công bố sản phẩm năm 2023

TT Tên cơ sở Địa chỉ Tên sản phẩm Mã hồ sơ Ngày tiếp nhận Điện thoại 1 CSSX nước đá viên dùng liền Phú ...

Danh sách cơ sở xử lý vi phạm năm 2022

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ XỬ LÝ VI PHẠM NĂM 2022 TT Tên cơ sở Địa ...

Danh sách công bố sản phẩm năm 2022

TT Tên cơ sở Địa chỉ Tên sản phẩm Số công bố sản phẩm Ngày tiếp nhận Điện thoại 1 CSSX nước ...

Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm năm 2021

  TT Tên cơ sở Địa chỉ Tên sản ...

Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm năm 2018

DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM TỰ CÔNG BỐ NĂM 2018   TT Tên cơ sở Địa chỉ Tên sản phẩm Số ...

Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm năm 2019

DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM TỰ CÔNG BỐ NĂM 2019   TT Tên cơ sở Địa chỉ Tên sản phẩm Số ...

Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm năm 2020

  TT Tên cơ sở Địa chỉ Tên sản phẩm Số Giấy tiếp nhận HS Ngày tiếp ...

 

Tiếp nhận thông tin cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

 

Gửi thông tin

  Tư vấn

Tư vấn qua điện


Tư vấn qua điện 2


Tư vấn Fax


Tư Vấn Email


Tiếp nhận tin vi phạm


Liên kết web

Công thổng tin điện tử Bộ Y Tế

Cục an toàn vệ sinh thực phẩm

Cục quản lý dược - Bộ Y Tế

Quảng cáo

Văn Kiện Đảng

Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy