CCVSATTP Hà Giang logo

Giới thiệu chung

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Giang

trưởng thành và phát triển

          Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hà Giang được thành lập theo Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 07/4/2009 và kiện toàn lại theo Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức thuộc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hà Giang, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Y tế quản lý nhà nước về ATTP; chỉ đạo các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về An toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Cơ cấu tổ chức bộ máy: Lãnh đạo gồm Chi cục trưởng và 01 phó Chi cục trưởng. Tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ gồm 02 phòng (Hành chính - Tổng hợp; Nghiệp vụ - Thanh tra). Biên chế cán bộ 13, trong đó: Trên đại học: 03; Đại học 09; Lái xe 01. Sau khi thành lập, cùng với việc khẩn trương củng cố bộ máy tổ chức của mình, Chi cục chú trọng trong kiện toàn các tổ chức đoàn thể: Chi bộ Đảng được thành lập ngày 01 tháng  6 năm 2009  (theo Quyết định số 18/- QĐ/ĐU của Đảng Sở Y tế) có 05 đảng viên, đến nay đã phát triển 12 đảng viên.

          Trải qua khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, Chi cục đã 02 lần chuyển địa điểm làm việc, diện tích chật hẹp, nhân lực cán bộ thiếu và chưa được đào tạo cơ bản, nhiệm vụ được giao hết sức nặng nề, nhạy cảm ảnh hưởng đến nhiều mặt của đời sống xã hội là an toàn thực phẩm, do vậy Chi bộ Đảng, tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức của Chi cục đã vượt lên tất cả khó khăn về cơ sở vật chất và nhân sự, quyết tâm và đồng lòng nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai ngay công việc chuyên môn, đáp ứng thực tiễn đang đòi hỏi, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, đáp ứng được chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực ATTP. Để kịp thời đáp ứng với yêu cầu quản lý ATTP tại địa phương, trong 8 năm qua Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã chủ động tham mưu cho Sở Y tế trình Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh ban hành trên 260 văn bản chỉ đạo; trong đó có những văn bản có tính chiến lược lâu dài triển khai thực hiện công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh: Kế hoạch số 51-KH/TU ngày 17/5/2012 của Tỉnh ủy Hà Giang về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 29/3/2012 của Uỷ ban nhân dan tỉnh hành động thực hiện chiến lược Quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2012-2020 và tầm nhìn 2030; Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 08/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; Quy chế số 246/QC-UBND ngày 20/2/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Y tế, Sở nông nghiệp & phát triển nông thôn và Sở Công thưởng trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Giang;...Bên cạnh đó, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài ngành, chỉ đạo các đơn vị tuyến dưới triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

          Nhận thức được tầm quan trọng của công tác truyền thông giáo dục sức khỏe về an toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục đã đẩy mạnh và duy trì thường xuyên các hình thức tổ chức đào tạo, tập huấn, xây dựng tài liệu và tích cực tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trong các dịp cao điểm như dịp Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, Tết Trung thu, mùa lễ hội… 8 năm qua, Chi cục đã tham mưu cho Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị y tế tuyến huyện tổ chức trực tiếp nhiều lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo, tư vấn, các cuộc nói chuyện tuyên truyền về vệ sinh ATTP, phối hợp với các cơ quan truyền thông trong tỉnh tích cực tuyên truyền cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng,… qua đó, từng bước làm thay đổi nhận thức của người dân, nâng cao nhận thức, kiến thức, quy định pháp luật VSATTP cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dich vu seo vụ ăn uống, bếp ăn tập thể trên địa bàn quản lý. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát VSATTP được duy trì thường xuyên và có nhiều bước chuyển biến tích cực, kịp thời phát hiện và ngăn chặn kịp thời việc lưu thông hàng hoá thực phẩm không bảo đảm đến tay người tiêu dùng.

          Hoạt động nghiên cứu khoa học luôn được quan tâm giúp hỗ trợ cho công tác quản lý, thông qua việc điều tra, đánh giá tình hình an toàn thực hiện trên một số địa bàn trên một số lĩnh vực về ATTP đã tìm ra được những vấn đề còn hạn chế, còn nhiều bất cập, qua đó giúp định hướng cho công tác quản lý, triển khai, Chi cục đã tham gia phối hợp nghiên cứu Đề tài khoa học cấp tỉnh "Nghiên cứu tác nhân gây ngộ độc ở bánh trôi ngô tại Hà Giang và xây dựng 1 số giải pháp can thiệp" đề tài được Hội đồng khoa học tỉnh nghiệm thu và đánh giá xếp loại xuất sắc. Thực hiện 04 đề tài cấp cơ sở được Hội đồng khoa học Sở Y tế đánh giá cao đó là "Thực trạng và giải pháp bảo đảm ATTP thức ăn đường phố trên địa bàn thành phố Hà Giang","Đánh giá thực trạng điều kiện vệ sinh ATTP tại bếp ăn tập thể các Trường Mầm Non tại thành phố Hà Giang" và " Đánh giá thực trang và điều kiện vệ sinh ATTP Bếp ăn tập thể tại thành phố Hà Giang", " Thực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm và 1 số yếu tố liên quan tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại thành phố Hà Giang và đề xuất 1 số giải pháp can thiệp"; Thực hiện 02 sáng kiến ứng dụng "Nguyên nhân, giải pháp bảo đảm ATTP tịa Bếp ăn Trường Mầm Non Minh Khai" và " Trường THTP Nội trú tỉnh Hà Giang".

          Ghi nhận những đóng góp của Chi cục, trong 8 năm qua, Chi cục đã 11 lần được công nhận danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, 97 cá nhân được công nhận lao động tiên tiến; Bộ Y tế tăng bằng khen 02 cá nhân; Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh 02 cá nhân; 02 lần Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen tập thể lao động xuất sắc; 14 lần cá nhân Sở Y tế tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở; Liên đoàn lao động tỉnh tặng bặng khen cho 01 cá nhân; Công an tỉnh tặng 02 giấy khen vì ANTQ và thực hiện quy chế phối hợp; Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 01 kỷ niệm chương vì sự phát triển dân tộc; 05 cán bộ được Bộ Y tế tặng Kỷ niện chương vì sức khỏe nhân dân; Sở Y tế tặng giấy khen cho 01 tập thể và 01 cá nhận có thành tích xuất sắc trong cải cách hành chính,...

 

Tiếp nhận thông tin cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

 

Gửi thông tin

  Tư vấn

Tư vấn qua điện


Tư vấn qua điện 2


Tư vấn Fax


Tư Vấn Email


Tiếp nhận tin vi phạm


Liên kết web

Công thổng tin điện tử Bộ Y Tế

Cục an toàn vệ sinh thực phẩm

Cục quản lý dược - Bộ Y Tế

Quảng cáo

Văn Kiện Đảng

Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy