CCVSATTP Hà Giang logo

Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm năm 2019 Xem toàn màn hình

DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM TỰ CÔNG BỐ NĂM 2019  
TT Tên cơ sở Địa chỉ Tên sản phẩm Số Giấy tiếp nhận HS Ngày tiếp nhận Điện thoại
1 Cháng A Nghe Thôn Na Làu, xã Ngam La, Yên Minh,
 Hà Giang
Chè shan tuyết Sa Lỳ - Na Làu   01/07/2019 039 4487 149
2 CS SX nước uống đóng chai,
 đóng bình Hải yến
SN 17, tổ 13, P Nguyễn Trãi, TPHG Nước uống đóng chai, đóng bình
Hải Yến
  01/07/2019 0973 512 892
3 Nguyễn Thị Ngân SN 472, đường Lý Thường Kiệt,
 tổ 5, P NGọc Hà, TPHG
Bỏng ngô   01/09/2019 0967 984 711
4 Công ty TNHH Phương Nam SN 451, đường Nguyễn Trãi, tổ 9,
 P Nguyễn Trãi, TPHG
Chè xanh shan tuyết Hà Giang   01/09/2019 0912 029 356
5 CS SX kinh doanh trà
Đào Tuyết My
Tổ 13, P Nguyễn Trãi, TPHG, HG Thái An Trà (Hồng trà, Bạch trà,
Trà shan tuyết, Trà mạn)
  01/09/2019 0915 569 898
6 HTX dịch vụ tổng hợp nông
lâm nghiệp Hùng Hà
Thôn Sủng Sử A, xã Phú Lũng,
Yên Minh, Hà Giang
Ớt tương cao nguyên đá    01/09/2019 0343 666 678
7 Công ty cổ phần dược liệu
Bông Sen Vàng
Thôn Đá Bàn, xã Hùng An, Bắc Quang,
Hà Giang
Trà đen Gừng (Ginger Black Tea) -
Nhãn hiệu Goldenlotus Herbals
  01/09/2019 08684 08111
8 Trà Hoa Khiên Ngưu (Hoa Khien
Nguu Tea) 
  01/09/2019
9 Trà Tuyết Dao (Tuyêt DZao Tea)   01/09/2019
10 Trà Tiêu Thực (Food Digestion Tea)   01/09/2019
11 Trà Hoa Nhài (Jasmine Tea)   01/09/2019
12 HTX Vận tải Bắc Nam Tổ 1, TT Đồng Văn, Đồng Văn,
Hà Giang
Bánh quế tam giác mạch Thành Thịnh   29/1/2019 0915 875 788
13 Công ty cổ phần dược liệu
 Bông Sen Vàng 
Thôn Đá Bàn, xã Hùng An,
 huyện Bắc Quang, Hà Giang
Trà Hoa Cúc (Chamomile Tea)   25/3/2019 08684 08111
14 Trà Xanh (Green Tea)   25/3/2019
15 Trà Tiêu Phì (Fat-Burning Tea)   25/3/2019
16 HTX 668 Thôn Suối Vui, xã Tùng Vài,
 huyện Quản Bạ, Hà Giang
Tùng Vài Trà   04/04/2019 0973 501 124
17 CSSX nước uống đóng chai,
đóng bình thương nghiệp
 tổng hợp, DV Trung Chiến
SN 225, tổ 5, TT Yên Minh, huyện
Yên Minh, Hà Giang
Nước uống đóng chai, đóng bình
PURE WATER
  04/10/2019 0948 652 888
18 Công ty cổ phần trà ShanLong Đ/c SX: Công ty cổ phần Trà
ShanLong - Chi nhánh Hà Giang, Thôn Khuổi My, xã Phương Độ, TPHG
Lục Trà Shan Long - Shan Long Green Tea   04/12/2019 033 3361557
19 Tinh vân Trà Shan Long - Shan Long
Cloud Tea
 
20 Long Vỹ Trà Shan Long - Shan Long
Dragon Tail Tea
 
21 Bạch Kim Trà Shan Long - Shan Long
Silver Needle Tea
 
22 Oolong Trà Shan Long - Shan Long
Oolong Tea
 
23 Hồng Trà Shan Long - Shan Long Black Tea  
24 Lam Trà Shan Long - Shan Long Lam Tea  
25 HTX Kim Thăng Tổ 3, TT Tam Sơn, Quản Bạ, Hà Giang Bản Shan Hồng trà   05/10/2019 0888 664 989
26 Bản Shan Bạch trà  
27 HTX chế biến chè Phìn Hồ Thôn Làng Giang, xã Thông Nguyên,
 Hoàng Su Phì
Trà Xanh   30/5/2019 0912 932 116
28 Hồng Trà  
29 Bạch Trà  
30 HTX Tiểu thủ công nghiệp,
xây dựng & dịch vụ tổng
 hợp Thành Công
Tổ 7, TT Đồng Văn, Đồng Văn, HG Ớt gió ngâm dấm   30/5/2019 0968 151 172
31 CSSX nước uống đóng chai,
đóng bình Hoàng Thanh
Tổ 8, TT Yên Minh, Yên Minh, HG Nước uống đóng chai, đóng bình HT Water   06/07/2019 0975 558 999
32 Công ty TNHH Minh Tuấn Thôn Nậm Ty, xã Nậm Ty, H Su Phì Nước uống đóng chai, đóng bình S&A   06/10/2019 0976 076 300
33 CS SX Kinh doanh Nguyễn
 Huy Hồ Anh
Tổ 4, TT Cốc Pài, Xín Mần, Hà Giang Trà khổ qua rừng (Đóng túi hút chân không)   20/6/2019 0834 621 999
34 HTX DV NLN tổng hợp xã
Khâu Vai
Thôn Khâu Vai, xã Khâu Vai, Mèo
Vạc, Hà Giang
Tinh bột nghệ Phong lưu mê cung   07/02/2019 0948 229 749
35 Công ty TNHH 1 TV xây
dựng vận tải Hải Nam
Thôn Pắc Há, xã Quang Minh, Bắc
 Quang, tỉnh Hà Giang
Nước uống đóng chai, đóng bình Hải Nam   07/10/2019 0913 436 666
36 Công ty Cổ phần dược liệu Bông Sen  Thôn Đá Bàn, xã Hùng An,
 huyện Bắc Quang, Hà Giang
Trà Hà Thủ ô - Nhãn hiệu Golden lotus
Herbals
  07/10/2019 08684 08111
37 Trà Bổ Dương "Thầy Toàn"   07/10/2019
38 Công ty Cổ phần Tập đoàn
dược Bảo Châu
Tổ 12, TT Vị Xuyên, Vị Xuyên, HG Trà Xanh Shan tuyết SUPI   16/7/2019 0219 3825 828
39 HTX Quang Sơn Tổ dân phố số 13, TT Việt Quang,
 Bắc Quang, Hà Giang
Rượu Nàng Cay (26 ± 3)   16/7/2019 0912 980 715
40 HTX thương mại và dịch vụ
tổng hợp Nậm Ty
Thôn Nậm Ty, xã Nậm Ty, H Su Phì Chè shan tuyết cổ thụ   20/7/2019 0977 812 168
41 HTX vận tải Tuấn Băng Xã Nà Chì, huyện Xín Mần, Hà Giang Tuấn Băng trà   25/7/2019 0915 358 909
42 Tổ hợp tác chế biến chè
 Vinh Sính
Thôn Nậm An, xã Tân Thành, Bắc
 Quang, Hà Giang
Trà Vinh Sính   08/06/2019 0374 926 278
43 Nguyễn Đức Kim Km 17, thôn Chu Thượng, xã Tân Lập,
 Bắc Quang, Hà Giang
Chè Shan tuyết cổng trời 1   08/08/2019 0946 269 834
44 CS Chế biến chè Nguyễn
Văn Huân
Thôn Tấn Xà Phìn, xã Nậm Ty, Hoàng
Su Phì, Hà Giang
Chè búp Huân Bảy   20/8/2019 0946 245 829
45 CS Chè Toàn Phát Xã Thông Nguyên, Hoàng Su Phì, HG Chè xanh Toàn Phát   08/12/2019 0979 993 929
46 HTX Mường Lèng Thôn Yên Chung, xã Tiên Nguyên,
huyện Quang Bình, HG
Rượu gạo men lá Mường Lèng   09/09/2019 0916 702 456
47 CSSX nước uống đóng chai,
 đóng bình Đại Anh
SN 942, tổ dân phố số 6, TT Việt
Quang, Bắc Quang, HG
Nước uống đóng chai, đóng bình Đại Anh   09/09/2019 0965 044 888
48 Cơ sở SX nước đá viên
dùng liền Nam Thắng
Tổ 1, phường Trần Phú, TPHG Nước đá viên dùng liền Nam Thắng    17/9/2019 0919 507 906
49 Công ty cổ phần rượu bia
Hà Giang
Km 17, thôn Làng Khẻn, xã Đạo Đức,
huyện Vị Xuyên, Hà Giang
Rượu ngô men lá H'Mông   22/9/2019 0943 386 262
50 HTX Hồng Hà SN 41D, tổ 5, TT Mèo Vạc,
huyện Mèo Vạc, Hà Giang
Nước đá viên dùng liền H&H   22/9/2019 0971 252 188
51 Nước uống đóng chai, đóng bình H&H  
52 CS SX Trà độ Khoa Thôn Tân Lập, TT Vĩnh Tuy,
Bắc Quang, Hà Giang
Trà Công phu Độ Khoa   11/01/2019 0967 553 345
53 Công ty cổ phần đầu tư kinh
 doanh TAWU TEA
 - Đ/c trụ sở: Tầng 2, số 20 liền kề 3c
làng Việt Kiều Châu Âu, đường
Nguyễn Văn Lộc, phường Mộ Lao,
Hà Đông, Hà Nội
 - Đ/c CSSX tổ 8, TT Việt Lâm, Vị Xuyên, Hà Giang
Trà Phổ Nhĩ   11/06/2019 0888 614 668
54 Trà đen Shan Tuyết  
55 Trà xanh Shan Tuyết  
56 HTX Thanh niên sản xuất
 và Thương mại nông nghiệp
 Việt Lâm
Thôn Chung, xã Việt Lâm, Vị Xuyên,
 Hà Giang
Trà xanh Phong Vân   11/07/2019 0962 734 993
57 HTX mật ong dược liệu
 Thanh Vân
Thôn Thanh Long, xã Thanh Vân,
Quản Bạ, Hà Giang
Mật ong xuyến chi Cao Nguyên Đá   11/07/2019 0389 839 440
58 Mật ong bạc hà Cao Nguyên Đá  
59 Cơ sở Lý Chàn Tòng Thôn Tân Tiến, xã Tiên Nguyên,
Quang Bình, Hà Giang
Chè shan tuyết chất lượng cao Quang Sơn,
Tiên Nguyên
  11/08/2019 0838 595 871
60 Cơ sở Nguyễn Văn Thế Thôn Nà Tho, xã Tân Băc, huyện
Quang Bình, Hà Giàng
Mật ong hoa rừng Thế Tuyên   11/08/2019 0961 614 147
61 HTX dịch vụ tổng hợp
 Bình An
Thôn Lùng Thàng, xã Quyết Tiên,
 huyên Quản Bạ, Hà Giang
Mật ong bạc hà   11/11/2019 0988 111 329
62 Mật ong rừng  
63 HTX Quang Minh Thôn Minh Sơn, xã Xuân Minh, huyện
Quang Bình, Hà Giang
Chè san tuyết chất lượng cao Xuân Minh   19/11/2019 0945 122 878
64 Công ty TNHH Cát Thành Tổ 3, TT Yên Phú, Bắc Mê, Hà Giang Rượu ngô Bắc Mê (29 ± 4)   19/11/2019 0912 204 573
65 Gia vị tinh dầu hồi Bắc Mê   20/11/2019
66 HTX dịch vụ nông lâm nghiệp tổng hợp Ngọc Sơn  Thôn Nà Lá, xã Minh Ngọc,
 huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang
Tinh bột nghệ vàng   25/11/2019 0942 753 111
67 Viên nang tinh bột nghệ mật ong   25/11/2019
68 Viên nang tinh bột nghệ Tam Thất - Mật ong   25/11/2019
69 HTX Trà shan tuyết Tây
Côn Lĩnh
Tổ 8, TT Việt Lâm, Vị Xuyên, HG Trà shan tuyết Tây Côn Lĩnh   12/06/2019 0914 766 788
70 Công ty cổ phần dược liệu
Bông Sen Vàng
Thôn Đá Bàn, xã Hùng An, huyện
Bắc Quang, Hà Giang
Trà Móc Câu   12/06/2019 0868 408 111
71 Trà xanh Tam Đường  
72 Công ty TNHH Trường Anh Xã Lũng Phìn, Đồng Văn, Hà Giang Mật ong bạc hà Cao Nguyên Đá Đồng Văn   12/06/2019 0947 010 773
73 Cơ sở Nguyễn Xuân Thứ Thôn Tấn Xà Phìn, xã Nậm Ty, Hoàng
Su Phì, Hà Giang
Trà Shan tuyết đại cổ thụ Bản Péo   16/12/2019 0912 915 923
74 HTX TTCN xây dựng và
DVTH Thành Đô
Tổ 2, TT Đồng Văn, Đồng Văn, HG Mật Ong Bạc Hà Thành Đô   16/12/2019 0914 858 909
75 CS Sản xuất, KD Yến Nhi Tổ 15, P Minh Khai, TPHG, Hà Giang Sườn treo Thủy Tô   16/12/2019 0982 086 080
76 Lạp sườn Thủy Tô  
77 Thịt bò khô Thủy Tô  
78 Thịt trâu khô Thủy Tô  
79 Thịt treo gác bếp Thủy Tô  
80 Thịt lợn khô Thủy Tô  
81 Thịt lợn ăn liền (Thủy Tô)  
82 Phạm Văn Hậu Thôn Xuân Hòa, xã Tân Quang,
huyện Bắc Quang, Hà Giang
Trà sạch Thái Hậu   23/12/2019 0945 438 468
83 HTX chế biến chè Phìn Hồ Thôn Làng Giang, xã Thông Nguyên,
 Hoàng Su Phì
Trà đen - Black Tea   27/12/2019 0912 932 116
84 Hồng trà  

 

Tiếp nhận thông tin cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

 

Gửi thông tin

  Tư vấn

Tư vấn qua điện


Tư vấn qua điện 2


Tư vấn Fax


Tư Vấn Email


Tiếp nhận tin vi phạm


Liên kết web

Công thổng tin điện tử Bộ Y Tế

Cục an toàn vệ sinh thực phẩm

Cục quản lý dược - Bộ Y Tế

Quảng cáo

Văn Kiện Đảng

Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy