CCVSATTP Hà Giang logo

Văn bản Cục ATTP - Bộ Y tế

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
1987/ATTP-SP 28/08/2023 1987/ATTP-SP V/v giám sát sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe có dấu hiệu giả mạo
1982/ATTP-SP 28/08/2023 1982/ATTP-SP V/v truy xuất nguồn gốc, giám sát sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
3152/QĐ-BYT 13/08/2023 3152/QĐ-BYT về việc hướng dẫn thực hiện đánh giá một số tiêu chí công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh
1779/ATTP-NĐTT 02/08/2023 1779/ATTP-NĐTT Tăng cường biện pháp kiểm soát ngộ độc thực phẩm trên địa bàn
247/VKNQG/KHĐT 07/04/2023 247/VKNQG/KHĐT V/v Trả lời kết quả kiểm nghiệm mẫu nghi ngộ độc
13-KH/BCSĐ 06/02/2023 13-KH/BCSĐ Triển khai chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21 tháng 10 năm 2022 về tăng cường bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm
124/TB-ATTP 18/01/2023 124/TB-ATTP Thông báo tạm dừng lưu thông hàng hóa
T/L 13/12/2022 T/L Tài liệu học tập nghị quyết
530/QĐ-ATTP 31/10/2022 530/QĐ-ATTP Quyết định về việc thu hồi hiệu lực Giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe
2308/TB-ATTP 16/09/2022 2308/TB-ATTP Thông báo tạm dừng lưu thông hàng hóa
1418/QĐ-BTTTT 29/07/2022 1418/QĐ-BTTTT V/v ban hành tiêu chí nhận diện báo hóa tạp chí báo hóa trang thông tin điện tử tổng hợp
770/ATTP-PCTTR 25/04/2022 770/ATTP-PCTTR Xử lý việc giả mạo và lừa dối người tiêu dùng liên quan đến quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khoẻ
26/2021/TT-BYT 15/12/2021 26/2021/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Thông tư số 41/2018/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Ytế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt
Số:1860/ATTP-NĐTT 07/10/2021 Số:1860/ATTP-NĐTT V/v Bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các loại thực phẩm cung cấp, hỗ trợ trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19
12/2021/TT-BYT 06/09/2021 12/2021/TT-BYT Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
67/2021/TT-BTC 05/08/2021 67/2021/TT-BTC Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm
38/2021/NĐ-CP 29/03/2021 38/2021/NĐ-CP Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với lĩnh vực văn hóa và quảng cáo
31/2020/TT-BYT 31/12/2020 31/2020/TT-BYT Thông tư ban hành 10 Quy chuẩn quốc gia đối với phụ gia thực phẩm
2055/ATTP-SP 08/09/2020 2055/ATTP-SP V/v tạm dừng lưu thông các sản phẩm sữa công thức Nutrilatt 1 (dành cho trẻ từ 0-6 tháng) và Nutrilatt 2 (dành cho trẻ từ 6-12 tháng) không đảm bảo chất lượng chỉ tiêu sắt và kẽm
3875/QĐ-BYT 07/09/2020 3875/QĐ-BYT V/v ban hành Hướng dẫn tạm thời chẩn đoán, điều trị ngộ độc botulinum