CCVSATTP Hà Giang logo

Văn bản Sở Y tế

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
97/KH-SYT 22/03/2023 97/KH-SYT v/v Triển khai Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 20/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới
22/KH-SYT 17/01/2023 22/KH-SYT V/V Phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn Hà Giang năm 2023
18/KH-SYT 17/01/2023 18/KH-SYT V/v truyền thông bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2023
927/TB-SYT 08/11/2021 927/TB-SYT Thông báo V/v nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
2393/SYT-ATTP 28/12/2020 2393/SYT-ATTP Công văn V/v bảo đảm ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong dịpTết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021
1423/SYT-NVY 06/08/2020 1423/SYT-NVY V/v thực hiện nghiêm bảo đảm ATTP đối với các khu cách ly y tế tập trung trong phòng chống dịch COVID - 19
694/SYT-ATTP 23/04/2020 694/SYT-ATTP Công văn V/v tăng cường công tác bảo đảm An toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong mùa hè và mùa bão lụt
899/QĐ-SYT 17/10/2019 899/QĐ-SYT Quyết định quy định phân công, phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước về ATTP thuộc phạm vi quản lý Ngành Y tế
số 1437/SYT-VP ngày 11/10/2017 12/10/2017 số 1437/SYT-VP ngày 11/10/2017 V/v chấn chỉnh công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức